نام و نام خانوادگی: صادق حاجي
سمت: قائم مقام مدیرعامل

ایمیل: haji@fms-co.com
داخلی: 310


نام و نام خانوادگی: داود نورانی
سمت: مدیر مالی

ایمیل: noorani@fms-co.com
داخلی: 101


نام و نام خانوادگی: محمدرضا خبازی
سمت: رئیس واحد تحقیق و توسعه

ایمیل: info@fms-co.com
داخلی: 101


نام و نام خانوادگی: سید محمد میرکریمی
سمت: سرپرست مهندسي فروش تجهيزات فراوري

ایمیل: mirkarimi@fms-co.com
تلفن همراه: 09128111953
داخلی: 322نام و نام خانوادگی: علی هراتیان
سمت: مدیر عامل

ایمیل: haratian@fms-co.com
داخلی: 310


نام و نام خانوادگی: كاظم مسعودي
سمت: مدير منابع انساني

ایمیل: masoudi@fms-co.com
داخلی: 101


نام و نام خانوادگی:سید ابوالقاسم میرزابابایی
سمت: مدیر مهندسی فروش

ایمیل: mirzababaei@fms-co.com
داخلی: 384


نام و نام خانوادگی: امیر حسین اصلانی
سمت: رييس مهندسي فروش

ایمیل: aslani@fms-co.com
تلفن همراه: 09128115114
داخلی: 330

فرم تماس


اطلاعات تماس

آدرس:
تهران – خيابان شهيد بهشتي، خيابان سرافراز، نبش كوچه ششم، پلاك 20 طبقه اول
تلفن:
021-88544643
ایمیل:
info@fms-co.com