نام و نام خانوادگی: سید حمید هندی
سمت: مدیر بازرگانی خارجی

ایمیل: hendi@fms-co.com
داخلی: 314


نام و نام خانوادگی: نیره افرای
سمت: مدیر مالی

ایمیل: afray@fms-co.com
داخلی: 101


نام و نام خانوادگی: محمدرضا خبازی
سمت: رئیس تحقیق،توسعه و نوآوری

ایمیل: khabazi@fms-co.com
داخلی: 304


نام و نام خانوادگی: سید محمد میرکریمی
سمت: سرپرست فروش تجهیزات فراوری معدنی

ایمیل: mirkarimi@fms-co.com
تلفن همراه: 09128111953
داخلی: 322


نام و نام خانوادگی: كاظم مسعودي
سمت: مدير منابع انساني

ایمیل: masoudi@fms-co.com
داخلی: 101


نام و نام خانوادگی: مجید بختیاری
سمت: رئیس خدمات پس از فروش

ایمیل: Bakhtiari@fms-co.com
تلفن همراه: 09128111954
داخلی: 309


نام و نام خانوادگی: صادق حاجي
سمت: مدیرعامل

ایمیل: haji@fms-co.com
داخلی: 310


نام و نام خانوادگی:سید ابوالقاسم میرزابابایی
سمت: مدیر توسعه بازار و فروش

ایمیل: mirzababaei@fms-co.com
داخلی: 384 همراه: 09128165358


نام و نام خانوادگی: رضا رضوی
سمت:مدیر پروژه ها و ساخت

ایمیل: razavi@fms-co.com
داخلی: 112


نام و نام خانوادگی: محسن یاسری نژاد
سمت:سرپرست فروش تجهیزات ارتعاشی و انتقال مواد

ایمیل: yaserinejad@fms-co.com
تلفن همراه: 09128241451
داخلی: 323


نام و نام خانوادگی: رضا امیری
سمت:مدیر مهندسی

ایمیل: Amiri@fms-co.com
داخلی: 154


نام و نام خانوادگی: محمدرضا آخوندزاده
سمت: سرپرست فروش تجهیزات فلوتاسیون و حوزه فلزات غیر آهنی

ایمیل: akhondzadeh@fms-co.com
تلفن همراه: 09128241450
داخلی: 325

فرم تماس


اطلاعات تماس

آدرس:
تهران – خيابان شهيد بهشتي، خيابان سرافراز، نبش كوچه ششم، پلاك 20 طبقه اول
تلفن:
021-88544643
ایمیل:
info@fms-co.com