نمایشگاه تخصصی معدن هندوستان - کلکته 2017

حضور تیم بازاریابی بین الملل فکور مغناطیس اسپادانا در نمایشگاه تخصصی معدن هندوستان که در آبان ماه سال 1396 در کلکته برگزار گردید. 

 

نمایشگاه-معدن-هندوستان-کلکته-فکور-مغناطیس

 

فکور-مغناطیس-نمایشگاه-معدن-هند

 

صنایع-معدنی-فولاد-هندوستان-فکور-مغناطیس-اسپادانا

 

تفاهم-نامه-فکور-مغناطیس-اسپادانا-هندوستان

 

نمایشگاه-معدن-هند-توافق--معدنی-فکور-مغناطیس