بیست و نهمین دوره کنگره بین المللی فرآوری معدنی - شهریور 97 - مسکو

بیست و نهمین  دوره کنگره بین المللی فرآوری معدنی در شهریور ماه سال 1397 ( IMPC2018)   در شهر مسکو برگزار شد. این کنگره جزء معتبرترین کنگره های حوزه معدن در دنیاست و سابقه اولین دوره برگزری آن به سال 1952 در شهر لندن  باز می گردد.

 این کنگره در قالب کنفرانس بین المللی جهت ارائه مقالات و بررسی آخرین دستاوردهای علمی کشورهای گوناگون و همچنین نمایشگاه صنعتی جهت ارائه توانمندی های صنعتی و معدنی شرکتهای مختلف دنیا برگزار گردید.

شرکت فکور مغناطیس اسپادانا در هر دو حوزه کنفرانس و نمایشگاه حضور فعال داشت. در بخش نمایشگاه نیز به عنوان تنها نماینده از کشور ایران به ارائه توانایی های  فنی جهت جضور در بازار معدن روسیه پرداخت.

مقالات شرکت فکور مغناطیس در حوزه بهینه سازی درام سپراتورهای مغناطیسی شرکت لبدینسکی و همچنین بررسی جنسهای مختلف رولر در راندمان رولراسکرین در سایت گندله سازی اردکان بوده اند.