نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن - تهران 1395

برگزاری پنجمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی واقع در مصلی تهران و حضور فکور مغناطیس اسپادانا با همراهی شرکای تجاری اش در آن.

 

فرصتهای-سرمایه-گذاری-معدن-مصلی-تهران

 

نمایشگاه-معدن-مصلی-تهران-1395-فکور

 

غرفه-فکور-مغناطیس-مصلی-تهران-1395

 

minex-1395-tehran-mining-FMS