اطلاعات تکمیلی پروژه
پروژه: افزایش ظرفیت کارخانه تولید کنسانتره گل گهر
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیـرجان
محل پروژه: كرمان - سيرجان
سال اجرای پروژه: 1383
ظرفیت: 800 هزار تن در سال
مدت زمان اجرا: 6 ماه