اطلاعات تکمیلی پروژه
پروژه: پروژه طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن سیرجان
کارفرما: شركت فولاد سيرجان ايرانيان
محل پروژه: كرمان - سيرجان
سال اجرای پروژه: 1391
ظرفیت: 2 میلیون تن در سال
مدت زمان اجرا: 15 ماه