اطلاعات تکمیلی پروژه
پروژه: پروژه طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن زرند
کارفرما: شركت مهندسي معيار صنعت خاورميانه
محل پروژه: كرمان - زرند
سال اجرای پروژه: 1391
ظرفیت: 2 میلیون تن در سال
مدت زمان اجرا: 18 ماه