اطلاعات تکمیلی پروژه
پروژه: خردایش و دانه بندی سنگ آهن گل گهر
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیـرجان
محل پروژه: كرمان - سيرجان
سال اجرای پروژه: 1387
ظرفیت: 1 ميليون تن در سال
مدت زمان اجرا: 9 ماه