اطلاعات تکمیلی پروژه
پروژه: پلی کام کارخانه گندله سازی اردکان (افزایش بلین)
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
محل پروژه: يزد - اردكان
سال اجرای پروژه: 1389
ظرفیت: 475 تن در ساعت
مدت زمان اجرا: 36 ماه