اطلاعات تکمیلی پروژه
پروژه: دانه بندی و فراوري هماتیت سنگ آهن گل گهر
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیـرجان
محل پروژه: كرمان - سيرجان
سال اجرای پروژه: 1383
ظرفیت: 400 هزار تن در سال
مدت زمان اجرا: 7 ماه