بهینه سازی معدنی دیجیتال

digitalization

بهینه سازی معدنی دیجیتال

آینده معدن بر توسعه‌ی پایداری و بهینه سازی معدنی دیجیتال متمرکز است.

خودکارسازی و بهینه سازی معدنی دیجیتال فرایندها:

شرکت فکور مغناطیس اسپادانا با همکاری شرکای بین المللی خود، فناوری کامل مربوط به پروسس کارخانه‌های فرآوری معدنی را ارائه می‌کند. بسته بهینه سازی معدنی دیجیتال، شامل سنسورها و محرک‌های اتوماسیون و دانش مربوط به زنجیره ارزش فراوری معدنی است. 

در صورت نیاز به تجهیزات و امکانات تکمیلی، می‌توان از آن به منظور توسعه بسته بهینه‌سازی استفاده کرد.

Smart dispatching

سیستم مخابره هوشمند

سیستم مخابره هوشمند شرکت فکور مغناطیس اسپادانا شامل سنسورهای هوشمند و زیرسیستم ارتباطی با مراکز داده ابری است که داده‌های مربوط به حمل مواد در معادن را جمع‌آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل می‌کند.

این سیستم بصورت کاملاً کنترل شده اطلاعات ساعات کار، مقدار مواد منتقل شده، سرعت، مکان، مسیرهای حرکت هر کامیون و کل سیستم را بررسی می نماید.