توسعه پایدار صنعتی

با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست، همچنین بحران آب در مناطق معدنی سنگ آهن، کاهش مصرف آب و توان مصرفی، طرح ارزیابی احداث کارخانه تولید کنسانتره ترکیبی خشک و تر با اهداف ذیل تعریف شد:

کاهش حداکثری مصرف آب به ازای تن کنسانتره تولیدی

قابلیت خوراک پذیری در محدوده خوراک‌های مگنتیتی و هماتیتی

قابلیت استفاده از سنگ‌های کم عیار و باطله معادن به عنوان خوراک

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی

کاهش توان مصرفی مورد نیاز در بخش آسیا کنی با توجه به ترکیب HPGR و جدایش مغناطیسی ویژه و در نهایت کاهش مصرف توان کل به ازای تن کنسانتره تولیدی

دستیابی به تکنولوژی تولید کنسانتره به روش ترکیبی هیبرید

کاهش گلوله مصرفی به ازای تن کنسانتره تولیدی

حذف بخش عمده‌ای از باطله به صورت خشک

کاهش هزینه سرمایه گذاری در بخش آبگیری از باطله

استفاده از روش توسعه پایدار صنعتی علاوه بر کاهش قابل توجه میزان مصرف آب که یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای اثرگذار در تولید کنسانتره در عمده مناطق کشور می‌باشد، میزان مصرف انرژی و گلوله را نیز کاهش می‌دهد.

طبق تست‌های به عمل آمده نمونه باطله مرحله دوم  خطوط خردایش و دانه‌بندی پلاسری یکی از پرپتانسیل‌ترین نمونه‌ها برای تولید کنسانتره به این روش می‌باشد. 

این نمونه در بخش خشک و در یک مرحله جدایش از عیار 48/7% به 62/5% با بازیابی عیاری آهن معادل 94/4% و بازیابی وزنی 73/56% می‌رسد. عیار باطله حاصله نیز 10/3% می‌باشد.

sustainablepic
sustainable development pic 1

نمونه دیگری که تست‌های فرآوری بر روی آن انجام شد، باطله خط خردایش و دانه بندی بود، که به علت عیار بالای باطله با یک مرحله جدایش مغناطیسی، نیاز با استفاده از جدا کننده اسکونجر بود تا عیار نهایی باطله به 13/3%  برسد. عیار خوراک اولیه پس از یک مرحله خردایش و پیش‌فرآوری از 26% به 43/5% افزایش یافت و سپس در خط کوبینگ خشک عیار محصول معادل 60/2% حاصل گردید. در این مرحله بازیابی آهن معادل 89/11% و بازیابی وزنی معادل 64/39% حاصل شد.

استفاده از جداکننده مغناطیسی دوم در نقش رمقگیر منجر به افزایش بار در گردش مدار و کاهش ظرفیت خوراک‌پذیری خط با تجهیزات ثابت و یا افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه جهت رسیدن به نرخ تولید محصول یکسان می‌گردد، البته این امکان نیز فراهم می‌شود که بتوان نمونه‌های مختلفی را نیز به عنوان خوراک به خط وارد نمود.