هوزینگ درام سپراتور

هوزینگ درام سپراتور

هوزینگ درام سپراتور برای جــداسازی مواد ریزدانه سنگ آهن در شدت ميدان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. اين دستگاه قابليت نصب سيستم غبار گيـر (اگزوز فن) را دارا است.

singleHousing

هوزینگ درام سپراتور

هوزینگ درام سپراتور برای جــداسازی مواد ریزدانه سنگ آهن در شدت ميدان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. اين دستگاه قابليت نصب سيستم غبار گيـر (اگزوز فن) را دارا است.

singleHousing

روش عملكرد

این دستگاه به منظور جدایش خشک سنگ آهن با ابعاد زیر 20 ميلي‌متر طراحی شده است. دستگاه متشکل از یک مجموعه ثابت مغناطیسی است که در یک پوسته استیل دوار احاطه شده است. یک فیدر، خوراک دستگاه را تأمين مي‌كند. سپس سنگ آهن با قرارگرفتن در میدان مغناطیسی، از باطله جدا می‌شود. بازیابی و عیار محصول با پارامترهایی نظیر سرعت دوران، مکان تیغه جداساز و نرخ خوراک دهی در این دستگاه قابل تنظیم می‌باشد.

IMG 0459

ویژگی‌های هوزینگ درام سپراتور

قابلیت بالا در تنظیمات فرآوری به منظور افزایش بازیابی و عیار

طراحی چیدمان مغناطیسی با توجه به نياز مشتری (پيش فرآوری، عيارسازی، خالص‌سازی)

راندمان بالا در جداسازی سنگ آهن

عدم نیاز به آب

جلوگیری از خروج گرد و غبار به واسطه محفظه احاطه کننده درام سپراتور

محدوده وسیع شدت میدان مغناطیسی تا 6000 گوس

سرویس و نگهداری با حداقل هزینه